Bộ bàn ghế ăn

2,800,000.00

Bộ bàn ghế ăn như hình

kt bàn 60 x 1m