Bộ bàn ghế gỗ xếp

750.00

Bộ bàn ghế xếp gỗ nhỏ kích thước

bàn 40x 60 cao 50cm

ghế 25 x32 cao 30 cm

Bộ bàn ghế xếp lớn bàn vuông 60cm cao 72cm

ghế 35 x35 cao 40cm bộ lớn giá 1.100.000